ЗА НАС

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВ

Проучвателни, проектни и консултантски работи
по изграждане на трафопостове, вътрешни и външни
кабелни ел. захранвания и инсталации;

Монтаж на трафопостове и ел. съоръжения от 20 до 110 kV, изпълнява всички видове ел. инсталации.Изработка и монтаж на всички видове ел. табла, и МТТ от 20 kV до 100 kV;

  • Поддръжка на трафопостове и ел. съоръжения на фирми.
  • Д оставка на всички видове ел. материали и апаратура;
  • Фирмата е специализирана в ел. оборудването наобекти с повишена степен на опасност като бензиностанции и газстанции. Фирмата има изпълнениобекти на територията на цяла Северна България.

ПРОДУКТИ

ЕЛ. ТАБЛА

Изработка и монтаж на всички видове ел. табла - БДС EN 60439-1. MTT до 20kV. Монтаж на трафопостове и ел. съоръжения от 20 до 110 kV. Поддръжка на трафопостове и ел. съоръжения на фирми. 

  • 1.Табла с врата и щит ТЕМО 1,2,3,4Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1, НЕК 01 1999Степен на защита IP 43
    Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатация
  • 2.РТ (по заявка на клиента)Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатация
  • 3.ГРТИзработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1, Степен на защита IP 20, Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2, Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатация