Изработва всички видове матални кабелни скари.
Табла с врата и щит ТЕМО 1,2,3,4
 • Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1, НЕК 01 1999
 • Степен на защита IP 43
 • Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2
 • Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатаци
Табла с врата и щит ТЕМЗ 1,2 за вертикален и хоризонтален монтаж
 • Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1, НЕК 02 1999
 • Степен на защита IP 31
 • Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2
 • Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатация

Предназначение: за свързване на електроуредби и съоръжения на потребители на
ел. енергия, с монофазни и /или трифазни електромери за директно включване; за
ограничаване на тока на използваната от потребителите ел. енергия до разрешените
стойности.

РТ (по заявка на клиента)
 • Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2
 • Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатация
ГРТ
 • Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1
 • Степен на защита IP 20
 • Таблата се изпълняват от листова стомана с дебелина 2,00 мм2
 • Прахово боядисване, по технология за удължен период на експлоатация

В ГРТ и РТ се монтират различни автоматични въздушни мощностни прекъсвачи,
производство на реномирани фирми.

МТТ 20 100 kVA
 • Степен на защита IP - 43
 • Изпълнява се с висококачествена алуминиева облицовка
 • Страна НН ел. табло прахово боядисано, по технология за удължен период на експлоатация
 • Предназначени са за монтаж на открито.

Алуминиевата конструкция осигурява здравина, дълъг срок на експлоатация,минимален обем, необходимата степен на безопасност, висока устойчивост на атмосферни влияния,лесен монтаж и пуск в експлоатация. Доставят се в напълно завършен вид без монтиран силов трансформатор

Услуги

 • 1.ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВ-видеонаблюдение
  -пожаризвестяване
 • 1.ИЗМЕРВАНИЯ-контур фаза 0
  -заземителни измервания
  -осветеност
  -шум и микроклимат
 • 1.ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВФирмата е специализирана в ел. оборудването на
  обекти с повишена степен на опасност като
  бензиностанции и газстанции. Фирмата има изпълнени обекти на територията на цяла Северна България.