ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВ

Консултантска и проектантска дейност

Изработка и монтаж на всички видове ел. табла

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВ

Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове, вътрешни и външни кабелни ел. захранвания и инсталации; Монтаж на трафопостове и ел. съоръжения от 20 до 110 kV, изпълнява всички видове ел. инсталации. Изработка и монтаж на всички видове ел. табла, и МТТ от 20 kV до 100 kV; Поддръжка на трафопостове и ел. съоръжения на фирми.Доставка на всички видове ел. материали и апаратура; Фирмата е специализирана в ел. оборудването на обекти с повишена степен на опасност като бензиностанции и газстанции. Фирмата има изпълнени обекти на територията на цяла Северна България.
 • 1.Табла с врата и щит ТЕМО 1,2,3,4
 • 2.Табла вертикален и хоризонтален монтаж
 • 3.РТ (по заявка на клиента)
 • 4.ГРТ
 • 5.МТТ 20 100 kVA
ОЩЕ

КОНТАКТИ

Адрес:
гр. Горна Оряховица, 5100,
ул. "Отец Паисий" 38
Телефон: 0618/ 61080, 64677, 61081

Факс: 0618/ 64676

Мобилен: 089 8449141

E-mail: Elmontaj_Cvetkov@mail.bg

ОЩЕ

АВТОПАРК

 • Фирмата разполага със следната специализирана автотранспортна техника: 
  Автовишка Mercedes 814 с работна височина 13,5m. 
  Самосвал Mercedes 809 
  Автокран IFA AD07 
  Багер Caterpilar 
  Минибагер Hanec 
  Лекотоварни Автомобили Ford - 2бр. 
  Леки автомобили Reno - 8бр.