Контакти

Адрес: гр. Горна Оряховица, 5100, ул. "Отец Паисий" 38

Телефон: 0618/ 61080, 64677, 61081

Факс: 0618/ 64676

Мобилен: 089 8449141

E-mail: elmontaj_cvetkov@abv.bg / elmontaj_cvetkov@mail.bg

Ръководител:
Атанас Цветков - управител

Лице за контакти:
Атнас Цветков 0898 449141

Услуги

 • 1.ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВПроучвателни, проектни и консултантски работи
  по изграждане на трафопостове, вътрешни и външни кабелни ел. захранвания и инсталации;
 • 1.ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВМонтаж на трафопостове и ел. съоръжения от 20
  до 110 kV, изпълнява всички видове ел. инсталации.
  Изработка и монтаж на всички видове ел. табла, и МТТ от 20 kV до 100 kV;Поддръжка на трафопостове и ел. съоръжения на фирми.
 • 1.ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ЦВЕТКОВФирмата е специализирана в ел. оборудването на
  обекти с повишена степен на опасност като
  бензиностанции и газстанции. Фирмата има изпълнени обекти на територията на цяла Северна България.